tæt

Videnskab

Cannabis videnskab

Videnskaben omkring cannabis samler fysisk-kemiske og eksperimentelle videnskaber (natur og stof, biologi og især medicin). Men også de menneskelige videnskaber, der vedrører mennesket, hans historie, hans opførsel, sprog, sociale, psykologiske, politiske. Tilegnelse af viden anerkendt som videnskabelig går gennem en række faser. De indsamlede data muliggør en teoretisering, teoriseringen gør det muligt at foretage forudsigelser, som derefter skal verificeres ved eksperimentering og observation. En teori afvises, når disse forudsigelser ikke passer til eksperimentet. Den forsker, der har foretaget disse verifikationer, skal, for at videnskabelig viden kan skride frem, gøre dette arbejde kendt for andre forskere. Disse validerer eller ej hans arbejde under en evalueringsprocedure.